print

Informatie Griep en Pneumokok vaccinaties 2021


Griepprik 2021 De jaarlijkse griepvaccinaties beschermen tegen ernstige gevolgen van griep. Mensen van 60 jaar en ouder en mensen met hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes mellitus, nieraandoeningen en mensen met weinig afweer lopen extra risico om ernstig ziek te worden door griep. Mocht u tot één van deze groepen behoren, dan is het voor u belangrijk een griepprik te halen.
Voor meer informatie klikt u op de link hieronder naar de website van het RIVM.
RIVM griepprik

Pneumokok prik 2021
In het najaar van 2021 ontvangen mensen van 69 tot en met 73 jaar (geboren vanaf 1-1-1948 tot en met 31-12-1952) een uitnodiging van de huisarts voor een gratis pneumokokkenprik.
Pneumokok is een bacterie. Iedereen kan de bacterie bij zich dragen zonder er ziek van te zijn. Door niezen en hoesten komt de bacterie in de lucht. Als andere mensen die kleine druppeltjes inademen, kunnen ze besmet raken. Maar ook door zoenen of iemand aanraken na hoesten of niezen, kun je besmet raken. Vooral jonge kinderen en oudere mensen met minder weerstand worden ziek door pneumokokken. De meest voorkomende ziekte bij mensen van 60 jaar en ouder is een (ernstige) longontsteking. Andere veel voorkomende pneumokokkenziekten zijn hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Jaarlijks worden 6.000 mensen van 60 jaar en ouder opgenomen met een ernstige pneumokokkenziekte. Hiervan overlijden 900 mensen.

Voor meer informatie klikt u op de link hieronder naar de website van het RIVM.
pneumokokkenvaccinatie-voor-ouderen

In verband met de corona maatregelen het volgende:
Als er met betrekking tot corona maatregelen nodig zijn zult u dat lezen op deze website en eventueel in de uitnodigingsbrief: Berichten hierover ontvangt de huisarts soms heel laat, dan kan het zijn dat het niet in de uitnodigingsbrief staat, doch volgt u eventuele aanwijzingen ter plaatse.

U wordt dit jaar i.v.m. corona op een bepaalde avond uitgenodigd. De avonden zijn:
of donderdag 14 oktober 17.30-18.30
of maandag 25 oktober 17.30-18.30
of dinsdag 26 oktober 17.30-18.30

Doch komt u alstublieft op die avond, die in uw uitnodigingsbrief vermeld staat. Deze brief krijgt u uiterlijk 30 september in uw brievenbus. Neemt u deze brief alstublieft mee als u de griepprik haalt. Wilt u zich zoveel mogelijk aan deze datum en tijdstip vermeld in uw brief houden. Lukt dit niet bel dan met de praktijk voor een afspraak overdag en kom niet op een van de andere avonden zonder overleg.

Wilt u in onderstaande gevallen contact opnemen met de assistente?
-U heeft geen brief ontvangen voor 30 september en u wilt toch graag de griepprik en of pneumokokprik.
-U heeft wel een brief ontvangen, maar u wilt geen griepprik en of pneumokokprik ontvangen.
-In de brief staat dat u verwacht wordt op de praktijk en u wilt graag de griepprik en of pneumokokprik thuis krijgen.
-U kan niet op de datum en of tijd die vermeld is in uw uitnodigingsbrief (voor 30 september in uw brievenbus)
-U heeft klachten: verkoudheid, hoesten, opeens niets meer ruiken of proeven, temperatuur boven 37,5 graden, snel of moeilijk ademen

U bent welkom op het volgende adres: Huisartsenpraktijk De Fontein, Hoofdweg 237, 9765CG Paterswolde, Tel 050-3091785

Informatie Corona Vaccinaties 2021


Zie de volgende externe links voor informatie over de Corona (COVID-19) vaccinaties.

RIVM: Veelgestelde vragen griepprik, pneumokokkenprik en COVID-19
RIVM: Vragen en achtergronden (COVID 19)
Thuisarts.nl over COVID-19
Rijksoverheid: Vaccinatie tegen het coronavirus

Hieronder meer informatie over de Corona (COVID-19) vaccinaties van Huisartsenpraktijk de Fontein.


7 juli 2021 Bent u op de huisartsenpraktijk door ons gevaccineerd, dan kan in onderstaande gevallen mogelijk uw huisarts alsnog een QR code ten behoeve van een vaccinatiebewijs voor u regelen. Meldt u zich dan bij de assistente.
-De persoon heeft geen toestemming gegeven zijn/haar/hen gegevens te delen met het RIVM
-De gegevens van de persoon staan om een andere reden niet of niet correct in CIMS
-De persoon heeft geen BSN
-De persoon heeft eerder COVID-19 doorgemaakt en is daarna 1x gevaccineerd. Deze persoon is daarom volgens het één-prik beleid na doorgemaakte COVID-19 volledig gevaccineerd. Gezien deze prik niet als volledige vaccinatie is geregistreerd in CIMS (het RIVM mag geen data verkrijgen over doorgemaakte infecties), haalt de CoronaCheck app/website deze vaccinatie niet op als volledige vaccinatie (tenzij de positieve test bij de GGD staat geregistreerd), waardoor er geen vaccinatiebewijs kan worden afgegeven waarop staat dat deze persoon volledig is gevaccineerd.

huisarts praktijk de fontein Voorkant huisarts praktijk de fontein Uitzicht huisarts praktijk de fontein wachtkamer huisarts praktijk de fontein Balie huisarts praktijk de fontein Spreekkamer huisarts praktijk de fontein informatiefolders huisarts praktijk de fontein rest
ssl beveiligde website landelijke huisartsen vereniging Nederlandse Huisartsen Vereniging Doktersdienst Groningen
Copyright - www.qualitymediadesign.nl
- Om al uw internet doelen te bereiken

Deze website is volledig SSL https beveiligd, om zo uw privacy op deze website te verhogen.

Informatie over cookies op deze website