print

Ketenzorg, preventie hart en vaatziekten, suikerziekte en COPD.


Onze assistentes van Huisartsenpraktijk De Fontein krijgen veel vragen over bovenstaande. Hieronder daarom een korte uitleg. Heeft u toch nog vragen dan bent u uiteraard van harte welkom.

Voorkomen is beter dan genezen is de gedachte bij ketenzorg. Onze huisartsenpraktijk doet met suikerziekte, COPD, boezemfibrilleren en bij preventie van hart en vaatziekten mee met de ketenzorg. Dit betekent dat we geprotocolleerde zorg bieden bij deze preventie en deze aandoeningen. Voor u betekent het dat u naast regelmatige controles, gebruik kunt maken van de vergoeding van de GHC van de pedicure en dietiste, als u meedoet met de ketenzorg. (daarvoor heeft u een door ons ingevuld formulier nodig) Als wij denken dat u baat heeft bij deze geprotocolleerde zorg, dan zal de assistente u uitnodigen. Dit is geheel vrij blijvend. Als u dit niet wilt wordt dit genoteerd en wordt u niet meer gebeld. Ook kunt u er nog steeds voor kiezen buiten de ketenzorg om, om af en toe controles te doen. U kunt ook uzelf aanmelden via de assistente. Als u meedoet, zal de assistente u aan de controles herinneren. De Groninger Huisartsen Cooperatie organiseert de administratieve afhandeling van deze zorg. Deze zorg hoeft u niet zelf te betalen. Het laboratorium moet u alleen betalen voor de analyse van het bloedonderzoek, als uw eigen risico nog niet op is. Vroeger werd deze zorg gefinancieerd doordat uw huisarts consulten in rekening bracht bij de verzekering, nu wordt de financiering geregeld door een eenmalig bedrag van de verzekering, via de GHC aan uw huisarts. Het verschil in de zorg zelf is, dat het nu meer gereguleerd is middels protocollen, de controles regelmatig en beter en meer gedaan worden, u evt eraan herinnerd wordt etc.

Bij de preventie van hart en vaatziekten wordt jaarlijks uw nierfunctie (extra belangrijk bij medicatiegebruik) in de gaten gehouden en uw risicofactoren in kaart gebracht. Gebruikt u al medicatie voor bijvoorbeeld bloeddruk of cholesterol, dan is het heel belangrijk om deze controle jaarlijks te laten doen. Bent u ook bij de cardioloog dan is het goed te weten dat de cardioloog zich beperkt tot zijn vakgebied. Hij zal bijvoorbeeld niet de urine op nier schade laten controleren. Tevens doen steeds meer cardiologen deze controles helemaal niet meer of slechts gedeeltelijk, omdat de huisarts dat nu doet, en omdat bloedprikken bij de huisarts goedkoper voor u is. Bij deze controle in het kader van preventie van hart en vaatziekten worden een aantal vragen gesteld, de bloeddruk gemeten, en bloed geprikt. Vervolgens krijgt u eventueel adviezen. De assistente zal alles in kaart brengen, waarna de huisarts de conclusies trekt en adviezen geeft. Deze zorg hoeft u niet zelf te betalen. Wel moet u eventueel het laboratorium betalen, doch alleen als uw eigen risico nog niet op is.

Bij suikerziekte is preventie met name gericht op preventie van complicaties van de suikerziekte. Met name de ogen, de nieren en de voeten kunnen complicaties oplopen als de suikerziekte niet goed gereguleerd is. Bij de controles wordt onder andere een aantal vragen gesteld, bloeddruk gemeten, het gewicht in de gaten gehouden, de voeten gecontroleerd, medicatie zo nodig bijgesteld, adviezen gegeven, evt wordt verwezen naar dietiste of pedicure, en wordt controle bij de oogarts geverifieerd. De assistente doet elke 3 maanden de controle en de huisarts doet 1 keer per jaar de controle. Deze zorg hoeft u niet zelf te betalen. Wel moet u eventueel het laboratorium betalen, maar alleen als uw eigen risico nog niet op is.

Bij COPD wordt jaarlijks een spirometrie (blaastest) gedaan en wordt of en de mate waarin u symptomen heeft (gehad) in kaart gebracht. De assistente inventariseert alles en doet de blaastest. De huisarts trekt conclusies, geeft adviezen en stelt eventueel de medicatie bij. Deze zorg hoeft u niet zelf te betalen.

Bij boezemfibrilleren. Controles. Boezemfibrilleren is een hartritmestoornis waarbij het ritme volledig onregelmatig en meestal versneld is. Tot nu toe werden de controles hiervoor gedaan door de cardioloog. Doch toenemend zullen de cardiologen u voor controle bij boezemfibrilleren verwijzen naar uw huisarts. Deze jaarlijkse controles zijn met name gericht op het handhaven van een rustig hartritme en op goede antistollingsmedicatie. Antistollingsmedicatie is bij boezemfibrilleren nodig om complicaties door stollinkjes, met een beroerte te voorkomen.

Nieuwe patiënten met boezemfibrilleren opsporen. Onderdeel van de ketenzorg boezemfibrilleren is dat we u laagdrempelig een test (MyDiagnostic) zullen aanbieden, die een eerste screening kan doen of u ongemerkt last van boezemfibrilleren heeft. Zo nodig wordt er dan aansluitend een ECG (hartfilmpje) gemaakt om met zekerheid vast te stellen of er sprake is van boezemfibrilleren. Het is belangrijk om dit te weten om de complicaties bij boezemfibrilleren, met name een beroerte, te voorkomen

Nieuwe antistollingsmedicatie mogelijk bij boezemfibrilleren. De nieuwe antistollingsmedicatie (de Noac’s) hebben als voordeel boven de Sintrom dat er geen controles meer bij de trombosedienst nodig zijn. Tot nu toe zijn de ervaringen met de Noac’s erg goed. De cardiologen deden dit al een aantal jaren eerder, inmiddels is er dus veel ervaring mee. Wilt u hier ook voor in aanmerking komen? Meldt u zich dan bij uw huisarts.

Hebt u bovenstaande of andere aandoeningen en kunnen wij u verder helpen, dan bent u van harte welkom bij onze Huisartsenpraktijk te Eelde-Paterswolde.


huisarts praktijk de fontein Voorkant huisarts praktijk de fontein Uitzicht huisarts praktijk de fontein wachtkamer huisarts praktijk de fontein Balie huisarts praktijk de fontein Spreekkamer huisarts praktijk de fontein informatiefolders huisarts praktijk de fontein rest
ssl beveiligde website landelijke huisartsen vereniging Nederlandse Huisartsen Vereniging Doktersdienst Groningen
Copyright - www.qualitymediadesign.nl
- Om al uw internet doelen te bereiken

Deze website is volledig SSL https beveiligd, om zo uw privacy op deze website te verhogen.

Informatie over cookies op deze website